Hartslag

Is er vuur in het hart van de aarde
Net als 't vuur dat je voelt in je bloed
Hoor je die hartslag
Onder de stroom, bij wat je ook doet

Er is ritme in alle emoties
En iedere liefde heeft 'n seizoen
Noem 't een zomer
Noem 't een dans die wij samen doen
Hoor de hartslag
Van een nieuw seizoen

Maar waarom vechten we dan
Als dwaze helden om ons mijn en dijn
Gaat 't om een vrouw of om een man
Of om die ene die we samen zijn
Want op 't eind
Draait je hele leven
Toch om jou en mij

Er was ooit tussen hemel en aarde
Een man die geloofde in liefde alleen
En zijn wonder en waarheid
Is in de stille muziek die leeft om je heen
Door zijn hartslag
Door de eeuwen heen...